Reguleringsplan for Hanaborg holdeplass til offentlig ettersyn

Jernbaneverket skal forlenge den nordre plattformen og bygge ny adkomst til Hanaborg holdeplass, og har i den forbindelse utarbeidet forslag til detaljregulering. Planforslaget som er utarbeidet i samarbeid med Lørenskog kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Den nordre plattformen på Hanaborg skal forlenges til 220 meter. I tillegg skal det bygges ny adkomst til plattformen. For å kunne gjennomføre denne ombyggingen må deler av området rundt holdeplassen reguleres.

Planutvalget i Lørenskog kommune har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Hanaborg holdeplass ut til offentlig ettersyn. Nordre plattform på Hanaborg skal forlenges til 220 meter. I tillegg skal det etableres ny adkomst til plattformen. (Foto: Hedda Nossen / Jernbaneverket)

Spørsmål og merknader
Planforslaget med tilhørende bestemmelser og dokumenter kan ses i Lørenskog rådhus, i biblioteket på Triaden og på Fjellhamar skole samt på kommunens nettsider.

Spørsmål og eventuelle merknader som kan ha betydning for planarbeidet rettes til Lørenskog kommune innen 17. februar 2011.

Merknadene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes til behandling i planutvalget på nytt. Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere merknadene samlet i sin fremstilling til planutvalget.

Adresse:
Lørenskog kommune, Utbyggingstjenesten
Postboks 304
1471 Lørenskog

E-post: utbyggingstjenesten@lorenskog.kommune.no