Oppstart på Marnardal stasjon

Oppgraderingen av Marnardal stasjon på Sørlandsbanen er i gang. Norsk Jernbanedrift har hånd om det jernbanetekniske arbeidet som starter nå, mens ombygging av plattformene skjer først i mai.

Todelt entreprise Marnardal stasjon skal oppgraderes med blant annet lengre plattformer (foto: Njål Svingheim)
-  Fornyingsprosjektet på Marnardal er delt i to kontrakter, en jernbaneteknisk og en byggteknisk, forteller prosjektleder Sigurd Grønningsæter i Jernbaneverkets utbyggingsenhet. 

- Norsk Jernbanedrift fikk tilslag på arbeidet med oppgradering av kontaktledningsanlegget og nye spor, en kontrakt på vel 8 millioner.

Midlertidig plattform i byggeperioden
Begge de eksisterende plattformene på Marnardal skal forlenges og heves. For å få dette til praktisk skal det settes opp en midlertidig plattform i byggeperioden.  

Også belysningen på plattformene skal oppgraderes, og hele prosjektet forventes å være ferdig til november 2012.

Prosjektleder Sigurd Grønningsæter og byggeleder Roy Ramsland (fra venstre) i Jernbaneverket er ansvarlige for prosjektet på Marnardal