Omfattende arbeider på Holmlia

Helgen fredag 8. april til søndag 10. april var det togfritt på deler av Østfoldbanen. I denne perioden jobbet Jernbaneverkets entreprenør TKS Bygg døgnkontinuerlig på Holmlia holdeplass.

En spesialkonstruert skjerm skal blant annet atskille de reisende fra anleggsarbeidene. Foto: JernbaneverketI løpet av den togfrie perioden ble de tyngste stålkonstruksjonene til anlegget, heissjakten og søylene til den høyeste delen av plattformtaket, heist ned fra broen over holdeplassen og montert på plattform.

Entreprenør TKS Bygg, som er basert i Sandefjord, har spesialkonstruert en skjerm som skal skille de videre anleggsarbeidene fra tog, kontaktledning og reisende. I helgen ble skjermen montert på plattformssiden for tog i retning Oslo.

I tillegg til Jernbaneverkets egne folk, har til sammen 20 anleggsarbeidere fra TKS Bygg og 4 sikkerhetsvakter fra Baneservice vært i arbeid under helgens togfrie periode.

Bakgrunn for prosjektet
For å bedre tilgjengeligheten på Holmlia holdeplass bygger Jernbaneverket ny adkomst med trapp og heis til nordre del av plattform. I tillegg oppgraderes nordre del av plattform med nye benker og levegger, nytt plattformtak og nytt plattformdekke.

Tidlig lørdag morgen ble stålet til heissjakta heist ned på plattform. Foto: JernbaneverketPlanlagt ferdigstillelse for arbeidene var opprinnelig våren 2011. På grunn av en tidlig og spesielt kald vinter og andre uforutsette forhold er arbeidene forsinket. Planlagt ferdigstillelse for prosjektet er derfor utsatt til høsten 2011.

Når arbeidene med nordre del av holdeplassen er ferdige vil Jernbaneverket utrede kostnader for restaurering av søndre plattformdel med atkomst. Disse arbeidene vil eventuelt starte i 2012.

Anleggsarbeidene tar en pause i påsken. Arbeidene fortsetter onsdag kveld 27. april.

Det ble jobbet både dag og natt under den togfrie perioden. Foto: Jernbaneverket