Ombyggingen i Drammen går etter planen

På Drammen stasjon er det i løpet av de siste par årene gjennomført flere tiltak som vil bidra til å øke kapasiteten og fleksibiliteten på stasjonen. I sommer skal ombyggingen av signal- og sikringsanlegget ved stasjonen fullføres.

Montering av nytt signal i spor 3. (Foto: Jon Martin Harstad Bakken/JBV)Bakgrunnen for prosjektet var å tilrettelegge for Flytogets ankomster og avganger ved stasjonen og å øke stasjonens kapasitet for øvrige person- og godstog.

Hovedgrepet har bestått i å bygge en ny sporforbindelse mellom spor 3 og 4, noe som vil gjøre at flytogene kan kjøre inn og returnere fra samme plattform uten å binde opp unødig sporkapasitet. Dette betyr omfattende ombygging av sikringsanlegget og nye separate hovedsignaler på alle spor. Sporforbindelsen ble bygget sommeren 2009, og i sommer skal de nødvendige omkob­lingene i signal- og sikringsanlegget gjøres.

Lite synlig aktivitet ute på stasjonen
- De utvendige arbeidene er i all hovedsak fullført, og i sommer skal den nitidige og tid­krevende jobben med bygging og sluttkon­troll av signal- og sikringsanlegget fullføres, forteller prosjektleder Ove Lislelid. Ettersom hovedparten av endringene finner sted innendørs vil det være begrenset aktivitet ute på stasjonen i sommer.

Trafikkavvikling på to spor
I det 80 timer lange totalbruddet helgen 18. til 21. juni ble det permanente sikringsanlegget frakoblet, og et midlertidig sikringsanlegg ble koblet inn og testet. Det midlertidige sikringsanlegget som ble satt i drift 22. juni sørger for sikker drift på to operative spor gjennom Drammen stasjon frem til 10. juli. – Innkoblingen av det midlertidige anlegget gikk etter planen, og trafikkavviklingen går nå som planlagt, forteller Lislelid.

Flytting av nytt stillerapparat. Døra inn til txp var for smal så veggen mot plattformen måtte rives for å få den inn. Drammen Flyttebyrå stod for flyttingen. (Foto: Jon Martin Harstad Bakken/JBV)

Både det permanente og det midlertidige sikringsanlegget er av typen NSI 63, og det midlertidige anlegget er konstruert slik at det enkelt kan tas med videre til andre utbyggingsprosjekter når jobben i Drammen er ferdigstilt. 

Samme helg ble det eksisterende stillerapparatet på stasjonen fjernet og et nytt tyskprodusert apparat ble montert. Parallelt med disse arbeidene skiftet banedivisjonen to sporveksler på stasjonen.

 Omfattende sluttkontroll
- Per i dag er vi i full gang med ombyggingen av sikringsanlegget og installasjonskontroll av innvending og utvending anlegg, forteller prosjektlederen. I perioden mellom 22. juni og 10. juli hvor trafikken avvikles på to spor, er de resterende sporene låst med klaver. Det er derfor satt inn 12 personer som stiller sporveksler, såkalte signalgivere som manuelt ”sveiver” sporvekslene.

I den togfrie perioden mellom 10. juli og 9. august skal det ombygde signal- og sikringsanlegget kobles inn og gjennomgå omfattende sluttester og kontroller. 12 000 koblinger skal sjekkes og bare sluttkontrollen er beregnet til å ta ca. 7 000 timer. En testvogn skal teste både lovlige og ulovlige kjøreveier, ATC og funksjonene på stillerapparatet. Oppstart for funksjonstesten er planlagt til 9. juli.

Alle tog skal gå som normalt fra og med mandag 9. august.

Sveising og sliping av skinnene i spor 5 på Drammen Stasjon. (Foto: Jon Martin Harstad Bakken/JBV)