Ombygging av Drammen stasjon

Søndag 30. august blir Drammen stasjon det nye utgangspunktet for Flytoget. Klokka 04.00 går det første Flytoget derfra, og deretter vil det gå to tog i timen fast helt til på nyåret, da frekvensen økes til tre tog i timen.

Her i spor 3 ved Drammen stasjon vil Flytoget stanse fra 30. august. (Foto: Olav Nordli)

Det var i utgangspunktet planen at det omfattende arbeidet med å bygge om Drammen stasjon skulle sluttføres denne sommeren. Den nye sporforbindelsen ved stasjonen er ferdig bygget.

Det som gjenstår, er å sluttføre arbeidet med selve signal- og sikringsanlegget. Dette var planlagt gjennomført i sommer med perioder hvor togtrafikken over Drammen stasjon var redusert/innstilt.

Mer krevende enn antatt
Ombyggingen av det eksisterende signal- og sikringsanlegget er svært krevende og har vist seg å bli mer omfattende enn tidligere forutsatt. Jernbaneverket har hatt løpende risikovurderinger knyttet til framdriften i prosjektet.

De siste vurderingene ble foretatt i juni, og viste at det ikke var mulig å ferdigstille prosjektgrunnlaget for gjennomføring av arbeidene denne sommeren. Arbeidet med å prosjektere og bygge om signalanleggene fortsetter, og anleggene vil bli tatt i bruk i løpet av 2010.

Utvider hensettingsspor
Jernbaneverket vil gjøre noen mindre tiltak på stasjonen ved at et hensettingsspor på området Skamarken, like vest for selve stasjonsområdet, utbedres og forlenges. På denne måten får man tilstrekkelig fleksibilitet i togproduksjonen ved stasjonen til at Flytogeta avganger og ankomster kan innpasses.

Tre tog i timen fra januar
Flytoget skal kjøre to avganger i timen til og med lørdag 9. januar. Dette er bl.a. fordi Flytoget mangler ett togsett som ble ødelagt av brann i begynnelsen av juni, samt pågående innmontering av nye mellomvogner i settene.  Søndag 10. januar skal imidlertid alt være klart for full produksjon – det vil si flytog hvert 20. minutt fra Drammen.