Ny mellomplattform på Hauerseter stasjon

Jernbaneverket skal bygge ny mellomplattform på Hauerseter stasjon. Vi er nå i gang med forberedende arbeider på stasjonen.

Hauerseter stasjon på Hovedbanen ble åpnet i 1894. Nå får stasjonen ny mellomplattform. Foto: Hedda NossenPlattformen mellom spor 2 og 3 (mellomplattformen) på Hauerseter stasjon er for kort for de togene som trafikkerer strekningen. Jernbaneverket har fått dispensasjon fra Statens Jernbanetilsyn til å benytte eksisterende mellomplattform frem til utgangen av 2012.

Dette er prosjektet
I løpet av høsten 2011 skal Jernbaneverket ved entreprenør Gjermundshaug Bane AS rive den gamle mellomplattformen og bygge en ny og lengre plattform på 220 meter. For å bedre sikkerheten ved av- og påstigning skal plattformen heves til 76 cm. Den eksisterende planovergangen skal også utbedres.

Forberedende arbeider
Gjermundshaug Bane AS har nå startet opp arbeidene med å etablere anleggsvei og midlertidig forlenge plattform til spor 1 fra 80 til 105 meter. Plattform til spor 1 forlenges for at de reisende kan benytte plattformen for av- og påstigning mens arbeidene med mellomplattformen pågår.

Ferdigstillelse i 2011
Når de forberedende arbeidene er ferdige, starter Gjermundshaug Bane opp arbeidet med å rive den eksisterende mellomplattformen og bygge ny. Planlagt ferdigstillelse for prosjektet er i slutten av oktober 2011.

Konsekvenser for de reisende
Den nye plattformen på Hauerseter skal bygges i tre. Det må påregnes noe banke- og slagstøyunder anleggsperioden. Reisende må benytte plattform til spor 1 for av- og påstigning på Hauerseter stasjon under anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager de ulempene anleggsarbeidene medfører.

Mellomplattformen på Hauerseter stasjon er for kort for togene som trafikkerer strekningen. Foto: Hedda Nossen