Ny holdeplass på Tverlandet

Jernbaneverket bygger ny holdeplass på Tverlandet og et nytt togstopp på Saltenpendelen er innen rekkevidde. I august forsvant krattskogen og nå bygges det fylling som den nye plattformen skal hvile på.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            I rute
–Arbeidet med etablering av fyllingen er i rute. I tillegg består høstens arbeider av forlengelse av eksisterende kulvert under spor og legging av vann- og avløpsledninger. Dette skal være ferdig i desember, før prosjektet tar vinterpause, forteller prosjektleder Ingunn Ramdal.

Jernbaneverket bygger holdeplass på Tverlandet. Per september 2014 er arbeidet i rute.

Fylling
Før det kan bygges en 220 meter lang plattform på Tverlandet skal det bygges en fylling ved sporet som plattformen skal hvile på. Fyllingen skal være ferdig før vinterpausen, slik at den får satt seg mest mulig før vi tar til med siste etappe av arbeidene, opplyser prosjektlederen.

Fasiliteter for passasjerene
Den nye holdeplassen bygges med universell utforming som bedrer tilgjengeligheten for alle. Det blir bil- og sykkelparkering med trapp og gangvei som adkomst fra parkeringen til plattformen. Kundeinformasjonsanlegg med informasjonsskjerm og ruteplakatstativ skal sørge for at alle kan holde seg orientert om togenes ankomst og avgang. Lehus, benker og belysning skal monteres på den nye plattformen.