Ny atkomst på Holmlia åpnet for reisende

Jernbaneverket har bygd ny atkomst med trapp og heis til nordre del av plattform på Holmlia holdeplass. Denne uken ble atkomsten åpnet for de mange reisende på Holmlia.

Mandag 7. mai ble den nye atkomsten tatt i bruk av de mange reisende på Holmlia holdeplass. Foto: Hedda NossenDen nye atkomsten skal effektivisere trafikkavviklingen samt bedre tilgjengeligheten og sikkerheten for de reisende. – Holmlia er blant landets mest trafikkerte holdeplasser. Holdeplassen har fram til nå hatt én atkomst til plattformen og i rushtiden hoper det seg opp med reisende i og nedenfor trappen på søndre del av holdeplassen. Dette skaper trengsel og gjør av- og påstigningen mindre effektiv enn om de reisende står mer spredt langs plattformen, forteller prosjektleder Morten Lycke.

Jernbaneverket har derfor bygd en ny atkomst med trapp og heis til plattformens nordre del og holdeplassen er universelt utformet. – Den nye atkomsten bedrer tilgjengeligheten for alle brukergrupper ved at man nå har to heiser og to trapper til plattform, sier Lycke. Plattformens sikkerhetssone er taktilt merket og det er gjort tiltak for at svaksynte lettest mulig skal kunne orientere seg. I tillegg er nordre del av plattform oppgradert med ny asfalt, nye benker, levegger, tak, teleslynge, høyttaleranlegg og anvisere.

Ståldukens dekorative egenskaper kommer spesielt godt til uttrykk på ettermiddags- og kveldstid. Foto: Einar Halvorsen
Robuste og dekorative materialer
Den nye atkomsten er laget av hardføre og vedlikeholdsfrie materialer, blant annet herdet glass, stål og treverket lerk. I tillegg er trappeanlegget dekket av en dekorativ stålduk i syrefast stål. - Ettersom holdeplassen på Holmlia er utsatt for hærverk, har vi valgt å bruke materialer som er robuste. Stålduken innbyr ikke til tagging og er rust- og vedlikeholdsfri, forteller prosjektlederen. Duken er 46 prosent gjennomsiktig og gir de reisende innsyn samtidig som stålet gir en beskyttelse mot vær og vind. Bruken av materialene glass og stålduk medfører også at anlegget er åpent for innsyn slik at det ikke skal være mulig å gjemme seg bort på anlegget.

et er valgt robuste, vedlikeholdsfrie og dekorative materialer i den nye atkomsten. Bildet viser takspilene av lerk og wienerberger teglstein. Foto: Hilde Lillejord
Takk til tålmodige reisende
Åpningen av atkomsten ble markert med servering av kaffe og lefser til de mange reisende som var glade for at atkomsten endelig kunne tas i bruk. – Åpningen av anlegget har dessverre blitt forsinket, forteller Lycke. - Det er flere årsaker til dette. Vi har hatt prosjekterings- og utførelsesmessige utfordringer. Blant annet tok gravearbeidet uforholdsmessig lang tid fordi vi møtte en spesielt tidlig, kald og lang vinter i 2010/2011, forteller prosjektlederen. På grunn av hensynet til nærliggende sykehus og naboer har Jernbaneverket også måttet bruke mindre og mer støysvakt utstyr og maskiner enn det som vanligvis blir brukt.  – Vi ønsker å takke de reisende for tålmodigheten de har vist under anleggsperioden og vi håper at de får glede av den nye atkomsten som nå er tatt i bruk, sier Lycke.

Oppgradering av søndre del
På sikt skal Jernbaneverket også oppgradere søndre del av plattformen. Tidspunktet for denne oppgraderingen er foreløpig ikke avklart på grunn av mangel på tilgjengelige ressurser i Jernbaneverket.

Dette er gjort

  • Bygd ny atkomst med trapp og heis til nordre del av plattform
  • Holdeplassen er universelt tilgjengelig med blant annet taktil merking og teleslynge.
  • Publikumsområdet er oppgradert med nye benker og levegger, nytt plattformtak og nytt plattformdekke.
  • Plattformen er hevet fra 70 til 76 cm for å bedre sikkerheten ved av- og påstigning. For å få riktig avstand mellom tog og plattform skal sporene justeres.
  • Det er montert nytt høyttaleranlegg, teleslynge samt monitorer og anvisere på gateplan og på plattform.
  • Kunstverket (steinen) er flyttet til søndre del av plattform. Kiosken som stod på denne plassen er fjernet.