Nabomøte Nerdrum

Jernbaneverket planlegger arbeider på Kongsvingerbanen i 2014. På tre stasjoner skal plattformen forlenges, og det skal også utføres andre arbeider. Vi inviterer naboer til Nerdrum holdeplass og andre interessenter til informasjonsmøte om prosjektet tirsdag 17. juni.

Nerdrum: Plattformen skal forlenges med rundt 100 meter i retning Kongsvinger.

- På Nerdrum er det mange privatboliger i området rundt holdeplassen, og vi ønsker å gi dem så god informasjon som mulig, sier prosjektleder i Jernbaneverket Infrastrukturprosjekter, Knut Brattvang.
- Vi forventer ikke at arbeidene blir til stor ulempe for beboerne, men vi vet at mange ønsker å vite hva som skjer. Og så regner vi med at mange blir glade for det vi skal gjøre, smiler han.

Doble togsett


Kongsvingerbanen har kraftig vekst i trafikken, og det har lenge vært behov for større togkapasitet. Derfor ble det avgjort at det skal settes inn doble togsett av typen Flirt på banen. Disse togene krever plattformer på 220 meter, og det er nødvendig å forlenge plattformene flere steder.

I år er det stasjonene på Årnes, Fetsund og Årnes som skal få lengre plattformer. Plattformen på Nerdrum vil bli drøye 100 meter lengre, altså ca. dobbelt så lang som i dag. Målet er at de nye plattformene skal være klare til bruk innen ny rutetabell er på plass i desember 2014, sier Knut Brattvang.

- Vi tar sikte på å begynne arbeidene i september, og være klare i desember. For Nerdrums del vil det innebære at Nerdrumsveien blir litt innsnevret i perioder, og det vil bli noe anleggstrafikk, men dette er et relativt lite prosjekt, og jeg forventer ikke at det blir til stor sjenanse for naboene.

Tryggere overgang


Det er ikke bare plattformforlengelser som skal skje på Nerdrum. Planovergangen ved holdeplassen har vært plaget av en del utrygge passeringer, og derfor skal Jernbaneverket fornye bommene. Dette vil gi bedre sikkerhet for trafikanter og reisende.

I stedet for dagens to skal det settes opp fire bommer på overgangen. Disse arbeidene, som etter planen skal skje i september, vil føre til at overgangen blir uten bommer i en periode, og da blir det manuell trafikkstyring på stedet.

Det skal også gjøre andre arbeider på Nerdrum. Jernbaneverket skal gjøre hastighetsovervåkingen på strekningen Lillestrøm – Fetsund fullstendig automatisk, såkalt F-ATC. Det vil innebære montering av nye signaler, skilt, markeringsstolper og teknisk utstyr.

Disse arbeidene skal i stor grad skje i såkalte “hvite tider” mellom togene, og vil i liten grad føre til stans i togtrafikken.

Velkommen til informasjonsmøte på Nerdrum!


Tid: Tirsdag 17. juni, klokken 18.30
Sted: “Fedrelandet” klubbhus, Øyaveien 15, 1900 Fetsund

Kontaktinformasjon:


Kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen
E-post: esben.svendsen@jbv.no
Mobil: 4020 6130