Moelv stasjon fornyes

Jernbaneverket oppgraderer Moelv stasjon med to nye plattformer og undergang med heis og trapper. Arbeidene går mot slutten. Undergangen åpnes for reisende mandag 29. oktober.

Arbeidene på Moelv går nå mot slutten. Mandag 29. oktober åpnes undergangen for reisende. Foto: Hedda NossenMellomplattformen på Moelv stasjon var for kort for togene som trafikkerer strekningen. I tillegg var den lav, smal og i en generelt dårlig forfatning.

For å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende har Jernbaneverket bygd ny plattform til spor 2 på vestsida av stasjonen. Vi har også bygd ny plattform til spor 1.

På plattformene monters benker, belysning, høyttaleranlegg, monitorer som viser informasjon om togtrafikken og teleslynge.

Undergang med trapper og heiser.
Adkomst til mellomplattformen gikk tidligere via en planovergang i nordenden av stasjonen. Planovergangen er revet og erstattet med en undergang med heis og trapp på begge sider. Undergangen vil bli kameraovervåket og utstyrt med ledelys.

Foran heisene er det bygd oppvarmede forrom. Dette vil redusere problemet med at heisdørene blir blokkert av grus, is, snø og lignende. Det vil også redusere problemet med at kulden forårsaker heisstans. Heisen vil være tilknyttet alarmsentral. Moelv stasjon vil med dette bli universelt utformet og tilgjengelig for alle.

På vestsida av stasjonen er det etablert 98 nye parkeringsplasser, og av disse vil fem være reservert for handikapbiler og fem for elbiler.

Nye Moelv stasjon skal stå ferdig høsten 2012.

Påsken 2012 ble undergangen montert.Viktig informasjon for reisende
Trafikkmønsteret på Moelv stasjon legges om flere ganger som en følge av anleggsarbeidene. Endringer i trafikkmønsteret vil bli skiltet.

Undergangen åpnes for reisende mandag 29. oktober. Frem til undergangen kan tas i bruk må reisende som skal ta toget i retning Oslo benytte jernbaneundergang sør for stasjonen. Vi ber de reisende beregne god tid og vi beklager ulempene dette medfører. Vi minner om at det er forbudt å krysse sporene.