Lodalen hensetting

Jernbaneverket skal oppgradere atkomstsporene til gamle Kværner Brug. Sporene skal brukes til å hensette (parkere) fire av NSBs nye togsett.

Kværnersporene (til høyre i bildet) oppgraderes i 2014 og 2015. Foto: Hedda Nossen

Fakta om prosjektet

Anleggsarbeidene startet i september 2014 og skal være ferdige i løpet av sommeren 2015. I løpet av denne perioden skal vi:

  • Fjerne trær, buskas, gamle skinner og sviller
  • Skifte 7500 m³ med masser
  • Sikre grunnen med spunt (stålplater)
  • Bygge støttemur
  • Ny kontaktledning
  • Skifte en sporveksel
  • Oppgradere signalanlegget
  • Sette opp nye lysmaster og videoovervåking

Til høyre på siden finner du linker til informasjonsskriv, nabovarsler og nyhetssaker for prosjektet.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver
Hedda Nossen
Telefon: 474 83 590 hedda.nossen@jbv.no

 

Prosjektleder
Torgeir Sønstabø
Telefon: 977 01 502
sontor@jbv.no

Bakgrunn

NSB har kjøpt flere nye togsett som skal settes i trafikk de neste årene. Dette medfører et økt behov for hensettingsplasser (parkeringsplasser) til togene.

Kart over anleggsområdet på Lodalen.