Lier holdeplass oppgraderes

Jernbaneverket er i gang med å forlenge plattformene på Lier holdeplass. Arbeidene startet opp i begynnelsen av januar 2012 og skal være ferdige i desember 2012.

Plattformene på Lier holdeplass skal forlenges østover mot Lieråstunnelen. Foto: Njål SvingheimPlattformene på Lier holdeplass er for korte for togene som i dag trafikkerer Drammenbanen og for NSBs nye tog. Jernbaneverket har fått dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn til å benytte eksisterende plattformer på Lier frem til utgangen av 2012. For å tilfredsstille gjeldene krav om plattformlengde og bedre sikkerheten for de reisende skal Jernbaneverket forlenge plattformene østover mot Lieråstunnelen i 2012. De nye delene av plattformene får ny belysning, høyttaleranlegg, anvisere og teleslynge.

Alternativ parkering
Det er etablert en anleggsrigg med anleggsvei på øvre del av parkeringsplassen ved holdeplassen. Jernbaneverket har etablert midlertidige parkeringsplasser i Tunnelveien 2 og ved Tuverudveien.Riggen beslaglegger en del parkeringsplasser.

Jernbaneverket har derfor opprettet midlertidige parkeringsplasser i Tunnelveien 2 (plass til ca. 30 biler) og ved Tuverudveien (plass til ca. 20 biler). Områdene ligger i gangavstand til holdeplassen.

Anleggsvei
Jernbaneverket skal benytte Tunnelveien som anleggsvei frem til plattform til spor 1 (for tog i retning Drammen). Veien må holdes åpen for naboer og anleggstrafikk. 

Togfrie perioder
En god del av anleggsarbeidene skal foregå i og ved jernbanespor og kan av sikkerhetsgrunner ikke utføres når det går tog. Vi kommer derfor til å benytte flere planlagte togfrie perioder på Drammenbanen til å utføre så mye arbeid som mulig ved Lier holdeplass. NSB setter inn buss for tog i de togfrie periodene. For mer informasjon om trafikkavviklingen se www.nsb.no.

Planlagte togfrie perioder:

  • 25. mai - 28. mai
  • 24. juni - 27. juni

Vi beklager ulempene anleggsarbeidene medfører.

NSB setter inn buss for tog i de togfrie periodene. Foto: Njål Svingheim