Kleppa setter i gang arbeidene på Voss

I morgen, torsdag 8. september, starter utbedringene på Voss stasjon for fullt. Arbeidene igangsettes av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Arbeidene med å oppgradere Voss stasjon starter nå. (Foto: Ragnhild Aagesen / Jernbaneverket)Behovet for å oppgradere Voss stasjon er stort, og nå starter anleggsarbeidene.

I løpet av det neste halvannet året skal Jernbaneverket gjøre en rekke tiltak som vil bedre forholdene på stasjonen.

Vi skal blant annet bygge to nye plattformer, hovedplattform og mellomplattform, med tilhørende fasiliteter. Som adkomst til mellomplattformen og nordsiden av stasjonen skal det bygges undergang med heis og rampe.

I tillegg skal store deler av det tekniske anlegget rustes opp.

Hovedentreprenør for arbeidene er NJD Spitzke AS.