Juleåpning av stasjonene på Heggedal og Spikkstad

Stasjonene på Heggedal og Spikkestad har i løpet av året blitt totalfornyet. Mandag 17. desember erklærte ordføreren i Asker kommune og varaordfører i Spikkestad kommune stasjonene for åpnet.

Ordfører Lene Conradi i Asker kommune og varaordfører Tom Erik Hauger i Røyken kommune klippet båndet og erklærte de to stasjonene for åpnet. Foto: Hedda NossenJernbaneverket har fornyet stasjonene på Heggedal og Spikkestad med nye, lengre, høyere og bredere plattformer. På Heggedal er det også bygd en gang- og sykkelbro over sporene. Tiltakene bedrer sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende.

Oppgraderingen av stasjonene legger også til rette for sentrumsutvikling i de to tettstedene.

- Jeg synes det er veldig bra at Jernbaneverkets prosjekter er med på å bidra til tettstedsutvikling. På Spikkestad har vi flyttet stasjonen ca. 100 meter mot øst, og vi har dermed frigjort areal til bygging av sentrumstorg. På Heggedal skal gang- og sykkelbroen være en forbindelse mellom boligene på vestsiden av stasjonen og det fremtidige Heggedal sentrum, sa utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i sin tale.

Størstedelen av arbeidene på de to stasjonene er gjort i sommer mens Spikkestadbanen var stengt for togtrafikk. - Vi har hatt en hektisk og spennende anleggsperiode. Ved å stenge Spikkestadbanen i 12 uker i sommer fikk vi utført arbeidene mye mer effektivt enn om vi skulle ha bygd om stasjonene mens togene gikk, fortalte utbyggingsdirektøren. Han takket deretter naboer og reisende for tålmodigheten de har vist under anleggsperioden.

Julestemning på plattform
Ordfører Lene Conradi og varaordfører i Røyken kommune Tom Erik Hauger fikk god hjelp av barna fra felleskoret Heggetroll og Tweensing under åpningen. De holdt båndet som ordførerne klippet og sang deretter julesanger for en sjarmert forsamling.

 Etter taler og sang ble det servert kaffe og kake til alle gjestene.

Asker Musikkorps satte stemningen da de startet markeringen med å spille et par marsjer. Foto: Hedda Nossen

Julenissen kom på besøk og delte ut godteposer til barna som var møtt opp. Her deler nissen ut til barna i korene Heggetroll og Tweensing. Foto: Hedda NossenUtbyggingsdirektør Harald Nikolaisen takket reisende og naboer for tålmodigheten de har hatt i den intensive anleggsperioden. Foto: Hedda Nossen

Etter taler og underholdning var det kake og kaffe til alle. Foto: Hedda Nossen