Rydder kreosotavfall i Hommelvik

Kreosotavfallet fra Hommelvik Impregneringsverk har vært en utfordring siden anlegget ble lagt ned i 1975. Nå går Jernbaneverket inn, og rydder opp, slik at området kan bli friluftsområde, slik Malvik kommune har bestemt.

- Jernbaneverket vil altså rense og rydde etterlatenskaper etter NSBs impregneringsverk på Nygården i Hommelvik. I tillegg vil dette prosjektet også rydde opp i et kreosotdeponi i Mostadmark. Det forteller prosjektleder Christoffer Østvik.

Han forklarer at en rapport om tilstanden, slår fast at det foreligger forurensing. Behovet for en renseaksjon er på det rene.

Et glimt fra den gang Hommelvik Impregneringsverk hadde sin storhetstid. Her ble sviller og telefonstolper for hele Midt- og Nord-Norge impregnert før bruk. (Foto: Jernbanemuseet)

- Vi i Jernbaneverket er glade for å ha funnet plass til denne oppryddingen i budsjettet vårt. Det er 35 år siden driften ble lagt ned. Nå håper vi at vi i løpet av disse to årene skal greie å rydde opp i forurensingen slik at det oppfylte området i Mostadmark igjen er tilnærmet rent og naturlig, og at området på Nygården kan brukes til et fremtidig friluftsområde, slik kommunen ønsker, sier prosjektlederen.

Malvik Båtforening ligger på det gamle verksområdet i Hommelvik. Det vil bli gjort flere tiltak i dette området. (Foto: Jernbaneverket)Han også legger til at han håper beboere i Hommelvik og Mostadmark har forståelse for at arbeidet vil kreve tålmodighet av naboene. - Det er helt på det rene at det vil lukte av massene når vi begynner å grave i dem, sier han. Derfor vil prosjektet arbeide med masseutgraving i vintermånedene og eventuelt til neste høst. Dette for at avfallet ikke skal få anledning til å dampe i sommervarmen.

- Nå håper vi at det etter hvert skal bli en tanke bedre å leve nært Hommelvikbukta og i Viken i Mostadmark, sier prosjektleder Christoffer Østvik i ”Miljøprosjekt Nygården.