Jernbaneverket inviterer til leverandørdag

Jernbaneverkets utbyggingsenhet Regionale prosjekter skal i løpet av de kommende årene gjennomføre om lag seksti prosjekter rundt om i landet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige rådgivere og entreprenører. Tirsdag 29. november arrangerer vi leverandørdag på Rica Hotel Gardermoen.

Samlet sett skal utbyggingsenheten utføre arbeider for om lag 2,5 mrd. kroner i østlandsområdet i perioden fra 2012 til 2014. Dette er prosjekter av ulikt omfang og kompleksitet, i størrelsesorden fra ca 10 millioner til ca 300 millioner kroner.

Stramme tidsfrister
Mange av utbyggingsenhetens prosjekter på Østlandet er knyttet til innføringen av ny grunnrutemodell i østlandsområdet og innfasingen av NSBs nye tog. I tillegg har utbyggingsenheten ansvaret for å gjennomføre de aller fleste plattformforlengelsene rundt om i landet.

– Disse prosjektene har meget stram fremdrift og for å kunne gjennomføre prosjektene innen fristen trenger vi engasjerte og dyktige leverandører innenfor alle fagområder, forteller prosjektdirektør Jon Brede Dukan. – Vi opplever at de mindre prosjektene ofte taper i kampen om rådgivernes og entreprenørenes oppmerksomhet, og for å vekke deres interesse for disse prosjektene ønsker vi å invitere til en leverandørdag.

Ønsker dialog
– I tillegg til å informere om prosjektene ønsker vi å komme i en tettere dialog med rådgiverne og entreprenørene, forteller Dukan. – Vi vil bruke dagen til å få tilbakemeldinger blant annet på hvordan leverandørene oppfatter oss som byggherre og hvilke gjennomføringsmodeller de foretrekker.

I den senere tid har vi mottatt få tilbud på mange av våre konkurranser og vi ønsker å få svar på hvorfor det er slik. Er konkurransene for små eller for store, bør de være delt inn etter fagområder eller bør de være tverrfaglige? Hvordan kan vi best mulig legge til rette for at entreprenører som tidligere ikke har levert tilbud på våre jobber skal gjøre dette? Vi har mange spørsmål og forventer også mange i retur. - Jeg er sikker på at vi vil øke interessen for utbyggingsenhetens konkurranser gjennom denne dialogen, avslutter prosjektdirektøren.