Heggedal stasjon blir ny i sommer

Jernbaneverket skal fornye Heggedal stasjon i 2012. Arbeidene starter for fullt lørdag 26. mai når Spikkestadbanen stenges for all togtrafikk.

I 2012 får Heggedal stasjon to nye og lengre plattformer og en gang- og sykkelbro over stasjonsområdet. Illustrasjon: Jernbaneverket/AtkinsPlattformene på Heggedal stasjon er for korte for togene som trafikkerer Spikkestadbanen. I tillegg må de reisende krysse sporet for å komme til og fra plattform til spor 2. For å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten på Heggedal stasjon bygger Jernbaneverket derfor to nye, høyere og lengre plattformer. Stasjonsområdet skal også oppgraderes med nye leskur og benker, ny belysning, nytt høyttaleranlegg og flere monitorer som viser togtrafikken.

Planovergangen til plattform til spor 2 skal erstattes av en gang- og sykkelbro med heis og trapp til plattformene. Heggedal stasjon blir med dette universelt utformet og tilgjengelig for alle.

- På sikt skal vi også legge ned planovergangen i Heggedalsveien. Men før vi kan gjøre dette skal Statens Vegvesen legge om veisystemet rundt stasjonen. Når dette er gjort skal vi også oppgradere parkeringsplassen på stasjonen og lage grøntarealer nord for stasjonsbygningen, forteller prosjektleder Robert Sikström.

Publikumsområdet på stasjonen oppgraderes med nye leskur og benker, belysning, høyttaleranlegg, teleslynge og monitorer som viser informasjon om togtrafikken. Illustrasjon: Jernbaneverket/Atkins

Dansk arkitektfirma vant konkurransen
Den nye gang- og sykkelbroen skal i tillegg til å knytte stasjonens plattformer sammen, være en forbindelse mellom boligene på vestsiden av stasjonen og Heggedal sentrum.

Det var det danske arkitektbyrået Bystrup Arkitekter som vant konkurransen om utformingen av broen. Arkitektene har valgt materialene cor-ten-stål, et allerede ”rustnet” stål, og betong. – Materialene har en grov og industriell karakter og passer godt inn i det gamle og spennende industrimiljøet som har preget Heggedal i 140 år, sier kommuneplansjef og juryleder Tor Arne Midtbø.

Gang- og sykkelbroen skal bygges i materialene cor-ten-stål, et allerede "rustnet" stål og betong. Illustrasjon: Jernbaneverket/AtkinsBuss for tog i sommer
Hoveddelen av anleggsarbeidene skal gjennomføres i perioden fra 25. mai til 12. august når Spikkestadbanen er stengt for all togtrafikk. I samme periode skal Jernbaneverket også oppgradere Spikkestad stasjon. NSB kjører buss for tog i perioden. – Vi forstår at dette er mer tungvint for de reisende. Samtidig blir det mindre ulemper for de reisende når vi nå konsentrerer arbeidene til 10 uker i sommer enn om vi jobber stykkevis over en lenger periode, sier Robert Sikström.

Arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig i den togfrie perioden og omgivelsene må dessverre regne med en god del støy.

For mer informasjon om prosjektet se informasjonsskriv til høyre på denne siden.