Gangbro i Heggedal snart klar

Gangbroen på Heggedal stasjon kan snart åpne. Nå kommer de resterende vindusrutene på plass.

Heggedal stasjon i Asker har gått gjennom en omfattende oppgradering, men stasjonsbygningen i tre får stå.Heggedal stasjon har vært gjennom en omfattende oppgradering de siste årene. Den er modernisert og har fått nye, lengre plattformer, som ble tatt i bruk i 2012. Det er også satt opp en ny gang- og sykkelbro over sporet.

Bakgrunnen for moderniseringen er at Heggedal ikke holdt god nok standard. Plattformene var blant annet for korte for togene som går på Spikkestadbanen, og reisende måtte krysset sporet for å komme fra den ene plattformen til den andre.

Gangbro åpner

Den nye gang- og sykkelbroen, som er bygget i nært samarbeid med Asker kommune, er allerede delvis åpnet, slik at det er mulig for personer med nedsatt førlighet å komme seg til plattformene. Når broen er åpen vil den ikke bare fungere som adkomstvei til plattformene, men også være en forbindelse mellom boligene vest for stasjonen og Heggedal sentrum.

Det gjenstår fremdeles noe arbeid, og i februar skal det monteres vindusruter i den foreløpig stengte delen, fra Åmotveien til plattformene. I tillegg blir det nødvendig å bytte gulvbelegg i broen, disse arbeidene skal etter planen skje i april/mai, og kan innebære at broen blir helt eller delvis stengt i perioder.Den nye gangbroen i Heggedal, med heis til begge plattformene.

Fjerner planovergang

På lengre sikt skal hele trafikksituasjonen rundt stasjonen legges om. Statens Vegvesen bygger en ny planfri kryssing med bro sør for stasjonsområdet, og Jernbaneverket skal fjerne dagens planovergang på nordsiden av stasjonen. Denne overgangen har vært plaget av farlige krysninger og nestenulykker. Innfartsparkeringen ved stasjonen skal også oppgraderes. Dette omfattende arbeidet skal være ferdigstilt i 2015.