Full aktivitet på Holmlia

Arbeidet med å lage ny adkomst til og å heve nordre del av plattform på Holmlia holdeplass er nå godt i gang. I løpet av den siste tiden har en del av de mest støyende arbeidene blitt ferdigstilt.

Det er til sammen skåret 150 meter av plattformkanten (Foto: Jon Olav Ødegaard).Entreprenør TKS- Bygg AS er i full sving med grunnarbeidene. I disse dager fjernes asfalt og betong på den eksisterende plattformen. Deretter skal plattformen heves og få ny asfalt.

 Ferdigstilte arbeider
Arbeidene på Holmlia holdeplass startet opp helgen 23.- 25. oktober. I denne perioden var det togfritt på deler av Østfoldbanen, og det ble arbeidet døgnkontinuerlig på holdeplassen.

– Arbeidet med å skjære plattformkant for å få plass til å montere nye kantelementer i riktig høyde er nå avsluttet, forteller prosjektleder Morten Lycke. Det er til sammen skåret over 150 meter av plattformkanten.

Kunstverket (steinen) som skal flyttes fra nordre til søndre del av plattform er demontert og fundamentet er pigget vekk. Stålkjernepeler, som vil være fundamentet til det nye heis- og trappehuset, er boret ned i grunnen. Dette er gjort for forhindre setninger på den tunge konstruksjonen. I tillegg er taket over nordre del av plattform og kiosken på søndre del revet.

Montering av forskaling for påstøp til heving av plattform (Foto: TKS-Bygg AS).

Flytting av Distriktspsykiatrisk Avdeling
Nærmeste nabo til holdeplassen er Søndre Oslo Distriktspsykiatriske Senter. - Pasientene på sykehuset er i en situasjon hvor de er svært sårbare for støy, forteller Lycke. Å ha sykehuset som nærmeste nabo er derfor en stor utfordring for prosjektet.

 – I den togfrie perioden i oktober skulle vi utføre en rekke støyende arbeider på holdeplassen. Løsningen ble da å flytte i underkant av 20 pasienter og ansatte til Sørmarka kurs- og konferansesenter denne helgen, forteller prosjektlederen. - Vi har vært helt avhengige av velvilje fra sykehuset for å få utnyttet den togfrie perioden, og skylder dem en stor takk. Dette har hatt stor betydning for prosjektets fremdrift og det har redusert behovet for nattarbeider over en lenger periode, sier prosjektlederen.