Fetsund stasjon

Jernbaneverket skal bygge ny plattform på Fetsund stasjon for å legge til rette for trafikk med doble togsett. Plattformen skal bli 220 meter lang.

 

Fakta om prosjektet

  • Fetsund får ny plattform til spor 1
  • Plattformen blir 220 meter lang, for å kunne brukes av doble togsett av typen Flirt
  • Plattformen blir 76 cm høy
  • Deler av plattformen bygges i tre, deler i betong med asfaltdekke
  • Ny plattform skal være klar til bruk tidlig i desember 2014
  • Enkelte mindre arbeider gjøres våren 2015

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver
Esben Svendsen
Telefon: 402 06 130
fetsund@jbv.no


Prosjektleder
Knut Brattvang
Telefon: 911 01 379
knut.brattvang@jbv.no

Endret reisemønster

På grunn av arbeidene på dagens plattform til spor 1, blir det nødvendig å foreta endringer i reisemønster på Fetsund stasjon. Fra onsdag 12. november til 10. desember blir plattformen til spor 1 flyttet.

Reisende må bruke den nye delen av plattformen, med atkomst ved parkeringsplassen, morgen og ettermiddag/kveld.

Mellomplattform til spor 2, med atkomst fra stasjonsbygningen skal fremdeles brukes mellom klokken 0900 og 1400.Vi ber alle reisende ta hensyn til disse endringene og beregne ekstra god tid ved togreiser.

Bakgrunn

Fetsund stasjon får helt ny plattform, fordi et sidespor fører til at den eksisterende plattformen er for smal til å kunne forlenges. Den nye plattformen skal bygges i henhold til universell utforming, og får standard høyde på 76 cm.

Anleggsarbeidene startet høsten 2014 og skal være ferdige i løpet av første halvår 2015.

Arbeidene på Fetsund stasjon vil føre til at togene stopper på en annen plattform enn vanlig, og dette vil påvirke de reisende. Endringer i reisemønster vil bli merket, og personell vil bistå de reisende.

Historisk stasjon

Stasjonsbygningen og godshuset på Fetsund er fredet. Historien og Fetsund stasjon som kulturminne er med på å legge føringer for utforming av den nye plattformen. Den nordlige delen av plattformen blir anlagt som fyllingsplattform, og den sørlige delen bygges i tre, lik tradisjonelle plattformer på Kongsvingerbanen.

Den nye plattformen får atkomst fra plassen mellom stasjonsbygningen og godshuset, der den nye bussholdeplassen er anlagt.


Bakgrunn

Jernbaneverket skal oppgradere flere stasjoner langs Kongsvingerbanen for å legge til rette for bruk av doble togsett av typen Flirt. Disse togene krever plattformer på 220 meter, noe som innebærer omfattende arbeider.