Byggestart på Bulken

Bulken stasjon på Bergensbanen skal få ny plattform og parkeringsplass.

Byggearbeidene på Bulken er nå i gang, og det er det lokale vossafirmaet Spilde Entreprenør AS som utfører arbeidet.

Den nåværende hovedplattformen skal heves og forlenges for å tilfredsstille nye krav i sikkerhetsforskriftene. I tillegg skal parkeringsplassen på stasjonen fornyes.

Eksisterende mellomplattform skal rives, slik at det i fremtiden kun vil være en plattform på stasjonen.

Opprinnelig var det planlagt å bygge plattform også på andre siden av sporene, med en tilhørende gangbro. Disse planene er skrinlagt av økonomiske årsaker.

Oppgraderingen skal etter planen være ferdig innen årskiftet.  Deler av hovedplattformen vil bli avstengt i byggeperioden.

Byggearbeidene på Bulken stasjon er nå i gang