Arkitektkonkurranse på Heggedal stasjon

Jernbaneverket og Asker kommune har arrangert en arkitektkonkurranse om utforming av gang- og sykkelbro over Heggedal stasjon. Det har til sammen kommet fem forslag til utforming av broen.

Foto: Hilde LillejordBakgrunnen for konkurransen er at Jernbaneverket skal gjennomføre en betydelig oppgradering av Heggedal stasjon i 2012. Det skal bygges to nye plattformer og en gang- og sykkelbro med både trapp og heis ned til plattform.

I tillegg til å knytte stasjonens to plattformer sammen skal broen også være en forbindelse mellom boligene på vestsiden av stasjonen og Heggedal sentrum.

En vakker, trygg og effektiv bro
Broen vil prege landskapet rundt stasjonen på Heggedal. Ved å utfordre flere arkitekter ønsker vi å få en bro som utmerker seg arkitektonisk og som er estetisk tilpasset omgivelsene. Den nye gang- og sykkelbroen skal gi de reisende en vakker, trygg og effektiv forbindelse mellom plattformene på stasjonen.

Gjennomføring av konkurransen
Arkitektkonkurransen skal gjennomføres i to faser. Den første fasen er en åpen plan- og designkonkurranse hvor arkitekter inviteres til å gi forslag til utforming av den nye broen. Innen 15 september skal juryen levere sin innstilling til Jernbaneverket. Det skal kåres to til fire vinnere som vil bli premiert.

I annen fase skal det gjennomføres en forhandling med vinnerne av konkurransen, hvor én av deltakerne vil få oppdraget med å detaljplanlegge utforming og bygging av broen.

Her er arkitektenes forslag
Forslagene stilles ut i fabrikkbygningen i Åmotveien 2 ved Heggedal stasjon frem til søndag 11. september. Åpningstider: mandag til fredag kl. 17-19, lørdag og søndag kl. 12-15.

Forslagene ligger også vedlagt øverst til høyre på denne siden.

Her er noen smakebiter:

Heggedal stasjonsbro

SerpentineSporendringSvinget108 søyler