Arbeidene er i gang på Hanaborg

Hanaborg holdeplass skal oppgraderes med ny og lengre plattform til spor 2 og ny adkomst til plattformen. Arbeidene utføres av Gjermundshaug Anlegg.

Plattformen på Hanaborg skal forlenges i retning Oslo slik at samlet lengde blir 220 meter. Med dette blir plattformen tilpasset togene som skal trafikkere strekningen i fremtiden. Arbeidene med å oppgradere Hanaborg holdeplass er nå igang. (Foto: Joachim Holm, Jernbaneverket)

Publikumsområdet blir også oppgradert med nytt leskur, benker lysarmaturer, høyttaleranlegg og monitorer. Det blir også bedre muligheter for sykkelparkering.

Fjerning av fjell
For å kunne få plass til en slik forlengelse er det behov for å fjerne en ca. 3500 m³ fjellmasser som ligger helt inntil sporet sør for dagens plattform.  Dette skal gjøres ved hjelp av vaiersag, sprengning og pigging i løpet av en elleve uker lang periode med enkeltsporet drift forbi holdeplassen.

Påskearbeider
Natt til torsdag 5. april startet de fysiske arbeidene på Hanaborg holdeplass for fullt. Da ble det etablert enkeltsporet drift mellom Lørenskog og Strømmen og anleggsmaskinene kunne rykke inn.

For å kunne bygge ny og lengre plattform til spor 2 på Hanaborg holdeplass, må vi fjerne ca. 3500 m³ fjellmasser.  Dette skal gjøres ved hjelp av vaiersag, sprengning og pigging i løpet av en elleve uker lang periode med enkeltsporet drift forbi holdeplassen.

For å kunne arbeide så sikkert og effektivt som mulig er det etablert en sikkehetsskjerm mellom sporene. (Foto: Joachim Holm, Jernbaneverket)

I påska ble spor 2 (Lillestrøm-Oslo-sporet) fjernet slik at vi kan benytte hjulgående materiell til disse arbeidene. For å kunne arbeide sikkert og effektivt i denne perioden ble det også satt opp en sikkerhetsskjerm mellom sporene. I tillegg ble det boret hull til fire fundamenter for kontaktledningsmastene.

- Arbeidene med å fjerne fjellmassene startet også så smått i påska, forteller prosjektleder Lise Mathisen. Gjermundshaug Anlegg som utfører arbeidene, boret hull til den diamantbelagte vaieren og monterte denne.

Prosjektlederen kan fortelle at arbeidene gikk helt etter planen.  – Vi fikk gjennomført alle de aktivitetene som var kritisk i forbindelse med bruddene, og vi er veldig godt fornøyd med den innsatsen alle involverte la ned.