Åpning av Råde stasjon

Rådes ordfører Rene Rafshol og prosjektdirektør i Jernbaneverket, Jon Brede Dukan, foretok den offisielle åpningen av Råde stasjon onsdag 18. desember.

Ordfører i Råde Rene Rafshol og prosjektdirektør Jon Brede Dukan klippet i fellesskap snora som markete åpning av Råde stasjon. Byggeleder Gisle Paulsen og prosjektleder Knut Brattvang bisto under snorklippet. Foto: Jan Ole Enlid

Råde stasjon sto klar til ruteendringen 15. desember som dermed markerte en ny æra for stasjonen som ble etablert i 1878.
– Vi er veldig stolt av stasjonen og jeg vil rette en stor takk til prosjektet, som har gitt god informasjon, tatt hensyn til naboene og stått på dag og natt for et godt resultat, sa ordfører Rene Rafshol i sin tale.

Prosjektdirekør Jon Brede Dukan understreket i sin tale at sikkerheten for folk som skal bruke stasjonen er blitt langt bedre. 
– Vi har bygd overgangsbru med trapp og heis på begge sider som binder plattformene sammen, og en gang- og sykkelsti som binder stasjonsområdet sammen med Karlshus. Stasjonen har med dette blitt mer tilgjengelig for alle og vi håper at dette vil gjøre det mer attraktivt å benytte tog framfor bil. Ingen fotgjengere trenger lenger å bruke brua på riksvei 110 for å komme seg til toget, sa Dukan og takket også naboene for tålmodigheten underveis i anleggstiden.

Mange reisende setter også pris på at Råde stasjon nå har til sammen 300 parkeringsplasser. Det gjør Råde stasjon attraktivt for mange også i omkringliggende kommuner, eksempelvis Fredrikstad.