Anleggsarbeider på Hanaborg utsettes

Arbeidene med å bygge ny plattform på Hanaborg skulle etter planen starte sommeren 2011. På grunn av begrenset sportilgang må arbeidene utsettes.

Arbeidet med å fjerne deler av fjellet vest for nordre plattform på Hanaborg utsettes (Foto: Hedda Nossen).- For å kunne forlenge den nordre plattformen må deler av fjellet vest for holdeplassen fjernes. Dette arbeidet krever at det er togfritt mellom Lørenskog og Strømmen i anleggsperioden, forteller prosjektleder Marius Ertshus Mathisen.

Jernbaneverket planla å gjennomføre omfattende fornyelsesarbeider mellom Etterstad og Lillestrøm sommeren 2011, og la da opp til å ha en seks uker lang togfri periode på strekningen. Hovedparten av anleggsarbeidene på Hanaborg skulle etter planen gjennomføres i denne perioden.

Det ble i Statsbudsjettet for 2011 ikke tilført de nødvendige midler for igangsettelse av fornyelsesarbeidene på strekningen Etterstad-Lillestrøm i 2011. Den planlagte togfrie perioden på strekningen er derfor utsatt. Anleggsarbeidene inntil sporet på Hanaborg kan derfor ikke utføres neste sommer.

- Vi undersøker nå mulighetene for å gjøre noen forberedende arbeider på Hanaborg i løpet av 2011. Men de tyngre anleggsarbeidene vil med forbehold om at prosjektet får tilstrekkelig tilgang til sporet, i all hovedsak utføres sommeren 2012, forteller prosjektlederen.

Reguleringsarbeidet vil fortsette som planlagt.