Anleggsarbeid på Drammenbanen og Sørlandsbanen i helga

Jernbaneverket jobber på to baner i Drammensområdet helgen fredag 25. til søndag 27. mai. Både på Drammenbanen mellom Sandvika og Drammen og på Sørlandsbanen mellom Drammen og Hokksund foregår det anleggsarbeid. NSB og Flytoget setter opp buss for tog.

Jernbaneverket skal jobbe videre med å forlenge plattformene på Lier holdeplass. Foto: Jernbaneverket

Drammenbanen
Jernbaneverket forlenger plattformene på Lier holdeplass for å bedre sikkerheten for de reisende. – I helgen skal vi laste ut masser og pigge vekk fjell på nordsiden av stasjonen for å få plass til støttemur og ny del av plattform. Vi skal også jobbe med kontaktledningsanlegget inne i tunnelen og legge om jernbaneteknisk utstyr, forteller prosjektleder Ivar Olsen. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig og nærmiljøet må dessverre regne med en god del støy fra arbeidet. Nabovarsel er sendt ut til de berørte. 

Mens banen er stengt foregår det også en del vedlikeholdsarbeid. Inne i Lieråstunnelen skal Jernbaneverket jobbe med blant annet skjøting av telekabler, mens i området mellom Brakerøya og Holmen skal sporet pakkes og stabiliseres.

Mellom Sandvika og Asker skal Jernbaneverket montere akseltellere, et system for togdeteksjon som teller togets aksler, og som skal erstatte dagens system med sporfelt. 

Brubytter på Sørlandsbanen
Sørlandsbanen stenges for arbeid fra lørdag kl. 12.45 og frem til søndag kl. 12.45. Jernbaneverket skal bruke tiden til å legge inn to nye bruer i Mjøndalen.  - Vi bruker helga på å legge inn to nye bruer på 11-12 meter over Veiabekken og Mjøndalsbekken, forteller prosjektleder Arvid Ingar Andersen. – De nye bruene vil gi mindre støy for nærområdet når togene passerer over.   

De gamle bruene er nærmere 100 år gamle, og krever omfattende vedlikehold.  - Den gamle brutypen er et fastpunkt, og deler i praksis opp skinnegangen, sier Andersen. Dette betyr at sporet på hver side må tilpasses brua nøyaktig. Med de nye bruene blir overgangen mellom bru og skinnegang på landsiden forbedret, og dette reduserer behovet for vedlikehold.

Det vil foregå enkelte etterarbeider i Mjøndalen utover i uke 22. Mellom Hokksund og Vestfossen er det nylig byttet sviller, og i helga skal sporet pakkes og stabiliseres. 

Les mer om trafikkavviklingen på NSBs nettside og på Flytogets nettside.