Østfoldbanen

 • 100 ville høre om nye Kolbotn stasjon

  Jernbaneverket holdt åpent møte om konseptvalg for nye Kolbotn stasjon mandag 3. mars. Over 100 interesserte møtte frem for å treffe jernbaneplanleggerne.

 • Høring av planprogram for dobbeltspor gjennom Moss

  Den 24. januar 2014 la Jernbaneverket ut planprogrammet om reguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad til offentlig ettersyn.

 • Høring: Ny anbefaling for Kolbotn

  Jernbaneverket har utredet flere lokaliseringer av fremtidens Kolbotn stasjon. – Etter en grundig prosess anbefaler vi ombygging av stasjonen på dagens lokalisering, sier planlegger Åse Drømtorp.

 • Konsepter for Kolbotn

  Jernbaneverket presenterte mandag 23. september fire mulige konsepter for Kolbotn stasjon for formannskap, planutvalg og administrasjon i Oppegård kommune.

 • Tungvekterne i Østfold har talt

  Å løse jernbaneutfordringene er en viktig sak for hele Østlandet. I denne regionen henger tettbefolkede byer som perler på en snor, og et bedre IC-tilbud er sterkt etterspurt. I tillegg går mesteparten av godstrafikken i Norge gjennom dette fylket.

 • Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad

  Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor mellom Sandbukta og Moss som ledd i utbyggingen av dobbeltspor på Østfoldbanen sørover. Prosjektet kompletterer dobbeltsporet mellom Ski og Moss og er en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Oslo og Halden for kortere reisetid og økt kapasitet i persontrafikken. Det vil også bidra til å øke mulighetene for mer gods på bane og fjerne jern­banen som en barriere gjennom Moss by.