Djupvik kryssingsspor

  • Djupvik kryssingsspor

    Djupvik kryssingsspor bygges mellom Narvik og Straumsnes stasjoner. Byggestart for forberedende arbeider var i 2015 og kryssingssporet skal tas i bruk høsten 2017.

  • Nytt kryssingsspor under bygging

    Ved Djupvik på Ofotbanen er nå arbeidet med et nytt kryssingsspor i full gang. Senhøstes neste år skal sporet tas i bruk og kapasiteten på banen økes ytterligere.

  • Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

    Jernbaneverket har inngått kontrakt med entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) for bygging av nye Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen. Arbeidet starter umiddelbart og sporet skal stå klart høsten 2017.