Ofotbanen

Ofotbanen er den 43 kilometer lange banen fra Narvik Havn til den svenske grensen på Bjørnfjell. Banen er knyttet til det svenske nasjonale jernbanenettet. Ofotbanen har persontrafikk, ordinære godstog og framfor alt tett trafikk av tunge og lange malmtog. Sterkt økende etterspørsel gjør det nødvendig å øke kapasiteten på banen.

Tomt malmtog på veg opp mot Bjørnfjell på Ofotbanen. Foto: JBV/Njål SvingheimJernbaneverket har satt i gang flere prosjekter for å kunne kjøre flere, lengre og tyngre tog på Ofotbanen. Behovet for økt kapasitet på banen vil fortsette å stige i årene som kommer. Derfor planlegges det en rekke prosjekter på verdens nordligste elektrifiserte jernbane:

  • Utvidelse av Fagernesterminalen
  • Oppgradering av Fagerneslinja
  • Forlengelse av kryssingssporet på Bjørnfjell
  • Detaljplanlegging av kryssingsspor på Rombak
  • Detaljplanlegging av fjernledning for Ofotbanens strømforsyning

Nordens malm- og godsknutepunkt
Ofotbanen gjør Narvik til en avgjørende havn for utskipning av malm fra gruvene i Kiruna til resten av verden. I dag kjøres det 10 malmtog i hvert retning per døgn. Malmtogene kjøres av selskapene MTAB/MTAS (for LKAB) og Northland Resources.

I tillegg er Ofotbanen en viktig korridor for godstransport for hele Norden. Det går flere godstogpendler til og fra Sør-Norge daglig (via Sverige). Disse godstogene kjøres av CargoNet og DB-Schenker (med Green Cargo som operatør).

På Ofotbanen går det også persontog fra Narvik til Luleå og Stockholm.

I menyen til venstre finner du informasjon om de ulike prosjektene på Ofotbanen.

Kontakt prosjektet:

Prosjektleder Stein-Hugo Steffensen, tlf. + 47 905 23 372, e-post stefst@jbv.no

Malmtog krysser på Narvik stasjon <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>