Nye Holmestrand stasjon

Holmestrands nye jernbanestasjon bygges inne i en gigantisk fjellhall. Det blir heis fra toppen av Holmestrandfjellet, 70 meter ned til stasjonshallen. Utenfor blir det kollektivterminal og parkering.

Nordre inngang, hovedinngangen, Foran stasjonen blir det oppstillingsplass for
busser og drosjer. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects. 

Det gjenstår mye arbeid etter at togtrafikken er flyttet inn i fjellet.
Der den gamle, gule stasjonsbygningen og pakkhuset lå, blir det sykkelparkering og oppstillingsplass for busser og drosjer. Parkeringsplassen skal omarbeides totalt. Her blir det nå plass til ca 250 biler.
Det blir lagt stor vekt på beplantning for å gjøre området hyggelig.

Kunst
Like foran stasjonsinngangen blir det kunst inspirert av fjellet selv, en skulpturinstallasjon som man både kan sitte og ligge på. I forbindelse med sprengningen av tunellen og fjellhallen er det blitt funnet vakre krystalinske mineraler, og bergartene porfyr og basalt. Den svenske kunstneren Frida Tebus har tatt utgangspunkt i lokale mineraler og bergarter. Skulpturinstallasjonen som hun har kalt "Mineral Collection" inneholder seks skulpturer i forskjellige materialer som skal forestille mineraler og bergarter som er funnet i fjellet.


 
Foran søndre inngang – i sentrum – skal det lages en bilfri, åpen plass.
Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects.

Mellom nordre og søndre inngang skal det gamle jernbanesporet fjernes, og det skal lages ny gang- og sykkelvei. Nord for hovedinngangen blir det nedlagte sporet gjort om til en gruset turvei helt fram til Sande kommune. Det blir gang og sykkelvei mellom de to inngangene.

Fra søndre inngang og et stykke sørover skal Statens vegvesen bygge ny fylkesvei på det nedlagte sporet. I Almedalen blir en ca. 600 meter lang strekning av den gamle traseen bygget om til beredskapsvei. Resten av jernbanetraseen blir liggende, men alt av jernbanetekniske installasjoner fjernes.

Stasjonshallen

 • Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter.
 • Plattformene blir 250 meter lange.

  Les mer her

Fjellheis

 • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
 • 70 meter fra topp til bunn
 • 30 sekunders heistur
 • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
 • Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
 • To heiser, hver på 1,9 x 2,1 meter 
 • Det blir gratis å bruke heisen
 • Heisen skal følge stasjonens åpningstid (antakelig 05.00-01.00)
 • I følge planen skal heisen være ferdig i desember 2016.

  Les mer her