Fjellheis

Arbeidet med å sprenge ut heis-sjakta var ferdig mai 2014. Det er Holmestrand kommune som er byggherre for uteområdene på toppen og installasjonen av selve heisen.

MER ENN HEIS: De resterende arbeidene med fjellheisen omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, “kiss and ride”, og sykkelparkering. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects

Kommunen er byggherre
Det er Holmestrand kommune som er byggherre for fjellheisen som skal frakte befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under. Kommunen har nå valgt HENT AS som entreprenør. Jernbaneverket skal være byggherrens representant og følge opp det daglige arbeidet.

Klikk på skissen under for å få opp stor versjon.Snarvei og inngang
Heisen skal kunne brukes som en snarvei opp eller ned fra fjellet – til fots eller med sykkel, pluss at den blir den tredje inngangen til stasjonen.

Sprengningen av heissjakta går mot slutten (april 2014). Foto: Anne Mette Storvik

 

Fakta om heisen 
Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
  • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
  • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
  • 70 meter fra topp til bunn
  • To heiser
  • 30 sekunders heistur
  • Heisene blir 1,9 x 2,1 meter 
  • Det blir gratis å bruke heisen
  • Heisen skal følge stasjonens åpningstid (antakelig 05.00-01.00)
  • I følge planen skal heisen være ferdig i desember 2016.