Holm-Nykirke

I 2016 åpner det nye dobbelsporet mellom Holm og Nykirke
(forbi Holmestrand). Det nye sporet er 14,3 km langt og over 12 km av sporet vil gå i tunnel. Nye Holmestrand stasjon bygges inne i Holmestrandfjellet. Jernbaneverket startet byggingen i august 2010, og hvis alt går som planlagt, settes trafikken på 28. november 2016.

Bygging
14
km
Nytt dobbeltspor
250
km
Dimensjonerende hastighet
5
min
Redusert reisetid
2016
år
Prosjektet ferdigstilles
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1992
1994
2001
2002
2009
2010
2014
2016
2017
  • Jernbaneutredningen for hele Vestfoldbanen
  • Grovmasket konsekvensutredning (KU1) for moderniseringen av Vestfoldbanen
  • Kommunedelplaner vedtatt i Sande-, Holmestrand- og Re kommuner
  • Endelig hovedplan "Holm - Holmestrand - Nykirke" vedtatt
  • Reguleringsplan godkjent i Sande-, Holmestrand og Re kommuner
  • Jernbaneverket fikk igjennom NTP 2010-2019 i oppgave å vurdere ulike løsninger for å oppnå økt hastighets gjennom stasjonen i Holmestrand og få et bedre trafikkknutepunkt.
  • jernbaneverket anbefaler å flytte stasjonen inn i fjellet som et ledd i å øke hastigheten til 250 km/t. Reguleringsendring godkjent.
  • Ferdig med tunneldriving
  • Planlagt åpning: november 2016.
  • Planlagt ferdig anlegg inklusive kollektivterminal og utearealer