Flyfoto av anlegget

Strekningen Holm-Nykirke er 14,3 kilometer, 12,3 kilometer i tunnel. Vi tar flyfoto av det som er synlig ute i dagen, både på vår og høst, for dokumentasjon og presentasjon av prosjektet.

Hvis du vil se store bilder: Klikk på bildet og klikk så på pila for å bla deg framover eller bakover.
Ta kontakt med fotograf Anne Mette Storvik hvis du ønsker å bruke bildene til noe: stoann@jbv.no, 91192112

Bilder fra prosjektet 26. oktober 2015


Bilder fra prosjektet 30. august 2016:

Bilder fra prosjektet 28. april 2015:  

Bilder fra Holmestrand 28. april 2015:


Bilder fra oktober 2014:
 


 Bilder fra april 2014: