«Nyåpning» av gamle E-18 utenfor Larvik

Tirsdag 29. september var det endelig klart for åpne den ombygde delen av Fv30, også kjent som gamle E-18, som går forbi Hobekk utenfor Larvik.

Vegen har vært flyttet på og delvis stengt i ett års tid som følge av arbeider med Vestre Hobekkbrua, en av ti jernbanebruer som dobbeltsporprosjektet Farriseidet – Porsgrunn bygger.

Avtroppende fylkesordfører Per-Eivind Johansen fikk gleden av å klippe snora sammen med Larviks ordfører Rune Høiseth.
Fylkesordfører Per-Eivind Johansen klipper snora og erklærer vegen for åpnet. Fv. Reidar Jørgensen og vegsjef Tore Kaurin fra Statens vegvesen, Ordfører Rune Høiseth, fylkesordfører Per-Eivind Johansen og delprosjektleder i Jernbaneverket, Roar Johansen Foto: Terje Hammersland

Fylkesordføreren fortalte at han har klippet mange snorer i Vestfold de siste åtte årene, og  han har vært med på store markeringer både i Holm – Nykirke prosjektet og da byggestarten for Farriseidet – Porsgrunn ble markert utenfor Porsgrunn i 2012.

- Jeg har selv vært på befaring langs jernbanetraseen her to – tre ganger, og det er virkelig et imponerende prosjekt til over 6 mrd. kroner. Det er skrekkelig mye penger når man sammenligner det med andre norske investeringer vi hører om, sa fylkesordføreren.

-Nå får vi håpe at vi får fortsette med de andre parsellene på Vestfoldbanen, fra Nykirke til Barkåker og fra Tønsberg til Larvik.  Så har vi jo nå satt i gang en KVU med det vi kaller «Genistreken» - sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, det er jeg også veldig involvert i igjennom Jernbaneforum Sør, fortsatte fylkesordføreren før han klippet snora og erklærte den nye delen av gamle E-18 for åpnet. 

Julius Cibirka var første bilist på den nye veien, og han ble litt overrasket da to vestkledde menn sto midt i vegbanen da han kom kjørende. Men han var veldig fornøyd da han fikk overrakt blomstene av Larviks ordfører, Rune Høiseth. 

Ordfører og fylkesordfører deler ut blomst til Julius Cibirka  som var den første som kom kjørendepå den nye vegen. Foto: Terje Hammersland

Dette er den fjerde store vegomleggingen som prosjektet har utført i Vestfold for å få plass til det nye dobbeltsporet som er under bygging. Tidligere har prosjektet lagt om vegen ved Paulertjønn for å få plass til Paulertjønnbrua, på Solum for å få plass til Skillingsmyrbrua og ved Hallevannet for å få plass til Hallevannetbrua. Ved Hallevannet gjenstår det fortsatt litt arbeider med vegen, som skal justeres og legges i permanent trase når Hallevannetbrua er ferdig bygd før sommeren 2016.  Vegomleggingen har en samlet kostnad på ca. 40. mill kr. utenom broene, og det er avgjørende for å få fullført jernbaneutbyggingen.

Delprosjektleder Roar Johansen forteller at de har hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med alle vegomleggingene. Det har vært god dialog og flere felles befaringer for å komme frem til gode løsninger, sier Johansen.

Delprosjektlederen ønsker også å sende en takk til tålmodige brukere av gamle E-18, og ikke minst til naboene som har blitt mest berørt av alle omleggingene.

-Det har vært mye lysregulering og begrenset fremkommelighet langs vegen mens vi har holdt på med de store konstruksjonene. Det blir en runde til med lysregulering når vegen forbi Hallevannet skal ferdigstilles, og muligens en kort periode i forbindelse med høyspentarbeider for Skagerak Energi ved Paulertjønn, ellers så skal vi nå forsøke å være minst mulig til hinder for trafikken på Gamle Sørlandske, avslutter Johansen.