Følg tunnelene her

På den nye strekningen mellom Farriseidet og Porsgrunn skal det bygges syv tunneler med en samlet lengde på 15 km.

NB! Tunnelene har fått nye navn. Noen har kun fått endret skrivemåt, mens andre har fått helt nye navn etter behandling av navneforslagene i de berørte kommunene.

 Bilde fra gjennomslagsmarkeringen i Eidangertunnelen i juni 2015. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Alle tunnelene er nå ferdig drevet og etterabeider pågår:

Tunneler i Vestfold:

Kleivertunnelen

Kleivertunnelen (tidliere Martineåsen tunnel) er 3670 meter lang og strekker seg fra Farriseidet til Paulertjønn i Larvik kommune. De første 800 meterne fra Farriseidet bygges som en enkeltsporet tilkomsttunnel som treffer den dobbeltsporede hovedtunnelen inne i fjellet. Løsningen er valgt fordi trase gjennom Larvik ikke er avklart når tunnelen skal bygges.

Askeklovatunnelen og Hovåstunnelen

Askeklovatunnelen (110 m) og Hovåstunnelen (178 m) er to kortere tunneler som ligger mellom Hobekk og Solum i Larvik kommune. 
 

Tunneler i Telemark:

Nøklegårdtunnelen 

Nøklegårdtunnelen (tidligere Skillingsmyr tunnel) er 3810 meter lang og skal drives fra to tverrslag hhv. Kjennåsen, og Løkka. Ca. 15-20 meter sprenges ut fra påhugget ved Skillingsmyr, pga. nærhet til E- 18.

Langangentunnelen

Langangentunnelen (tidligere Ønnsåsen tunnel) er en av de kortere tunnelene i prosjektet. Den er 635 meter lang og går fra Gunnarsrød til Ønna innerst i Langangen. 

Storbergtunnelen

Første tunnel som startet opp var Storbergtunnelen (Tidligere Storberget tunnel).
Den er 4680 meter lang og får tre angrepspunkter. Ved Herregårdsbekken, Ønna og Lannerheia. Ved Lannerheia etableres det et tverrslag/atkomstunnell for å komme ned til selve hovedtunnelen.

Eidangertunnelen

Eidangertunnelen er 2080 meter lang og skal drives fra et tverrslag i Pasadalen. Men ca. 500 meter er drevet fra Herregårdsbekken av NCC som har Storberget entreprisen.De ble ferdige i april 2014. Hele tunnelen er etter planen drevet ferdig i juni 2015