Massetransport langs Vikingveien og Orreveien i Porsgrunn

Jernbaneverket skal fylle tilbake masser i Tveitanlia for å reetablere opprinnelig terreng over en del av Eidangertunellen med lite overdekning. I den forbindelse vil det bli transport av masser gjennom Vikingveien og Orreveien i tiden før og noen uker etter fellesferien.

Dette arbeidet er væravhengig og vi kan derfor dessverre ikke gi noe mer eksakt tidsangivelse enn dette. Det vil ikke være aktivitet uke 29, 30 og 31.

 Jernbaneverket beklager de ulemper dette måtte påføre våre naboer.