UFP 05 Skillingsmyr er kunngjort i Doffin/TED

Mandag 12. mars kunngjorde Jernbaneverket prekvalifiseringen til en ny grunnentreprise på prosjektet Farriseidet - Porsgrunn. UFP 05 Skillingsmyr er den andre av totalt fire grunn-/tunnelentrepriser som er på vei ut i markedet. Tilbudskonferansen arrangeres i Larvik 27.april.

Den første entreprisen som ble sluppet i markedet var UFP 07 Storberget. Etter en prekvalifisering satt Jernbaneverket igjen med 8 firmaer som vi nå håper regner på denne jobben. Tilbudsfristen er 26. mars, forhandlingene starter i april og kontrakten skal signeres før sommeren.

Entreprise UFP 05 Skillingsmyr som nå er kunngjort i Doffin/TED, vil ha tilbudsfrist 29.juni. Men først er det altså prekvalifiseringen som gjelder og frist for å melde sin interesse er 13.april.

Skillingsmyrentreprisen er markert med blått i kartet.

Skillingsmyr tunnel er 3810 meter lang og den starter like sør for vektstasjonen på Solum i Larvik kommune. Tunnelen kryper under fylkesgrensa og kommer ut på en 300 meter dagsone ved Gunnarsrød i Telemark.  Her skal det bygges en liten bru før det igjen skal bygges en 635 meter lang tunnel gjennom Ønnsåsen og ny 220 meter lang bru over Ønna.

Skillingsmyr tunnel får rømningsveger ut hver 1000 meter. Deponiområdene ligger tett opp til tverrslaget, hvilket gir kort transportvei for tunnelsteinen. Tunnelen drives fra et tverrslag som etableres ved Nøklegård.

Neste entreprise som skal ut i markedet blir UFP 01 Vestfoldentreprisen.  Entreprisen strekker seg fra Farriseidet til Telemark grense. Inkludert i entreprisen er blant annet den 3670 meter lange Martineåsen tunnel og Vassbotn bru (438 m)som strekker seg over Hallevannet. Planlagt kunngjøringsdato er 19. september 2012.

Den siste grunnentreprisen er Eidangerentreprisen som etter planen skal kunngjøres i Doffin/TED i desember 2012.

Spørsmål om entreprisen kan rettes til:

Kontraktsrådgiver Øystein Islann: tlf.  404 35 349 isloys@jbv.no
Prosjektleder Lars A. Tangerås: tlf. 916 75 735 lat@jbv.no