Gang- og sykkelveien i Skiensveien stenges frem til jul

I forbindelse med at Jernbaneverket og Skanska nå ferdigstiller portalen ved Farriseidet, vil gang- og sykkelveien forbi Morekbygget bli stengt fra og med mandag 24. november kl. 07.00.

Gang- og sykkelveien i Skiensveien vil åpnes igjen for gående og syklende fra og med lørdag 20. desember. Beboere i det aktuelle området er informert om alternativ transport. Alternativ rute for gående og syklende, vil bli skiltet om Kleiver.