Gamle E-18 v/Kjosesvingen/Hallevannet vil periodevis bli stengt for gjennomkjøring 15. mai - 15.september.

Gamle E-18 v/Kjosesvingen/Hallevannet vil periodevis bli stengt for gjennomkjøring 15. mai - 15.september, som følge av arbeider med Hallevannetbrua.

Jernbaneverket bygger nytt dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. I prosjektet inngår bygging av jernbanebru over Hallevannet. Arbeidene medfører at det blir støpearbeider og hengende last over veien. Av sikkerhetsmessige hensyn vil gamle E-18 stenges for gjennomkjøring v/Kjosesvingen mens denne type arbeider utføres.

Den delen av vegen som er markert med rødt vil være stengt for gjennomkjøring mens det pågår arbeider over vegen. Foto: Anne Mette Storvik/Jernbaneverket

I perioden 15. mai - 15.september 2015 vil det derfor periodevis, ca. en gang pr. uke,  være stans i all gjennomkjøring/gangtrafikk fra 2-3 timer til en hel dag. Stengning og omkjøring vil bli skiltet og du kan motta varsel på sms i forkant.

Vi har opprettet en SMS tjeneste for de som ønsker å motta varsel før vi stenger vegen.
Send kodeord: jernbane kjosesvingen til 26112 for å melde deg på denne tjenesten.

Alle henvendelser vedr stengning rettes til Jernbaneverket ved delprosjektleder Roar Johansen, e-post rjo@jbv.no, tlf. 916 75 757 (0800-1545), eller kommunikasjonsrådgiver Terje Hammersland, epost hamter@jbv.no, tlf. 479 61 701 (0800-1545)