Entreprenørdag i Bergen / Railway tender conference in Bergen 05.10.16

I løpet av høsten 2016 og våren 2017, vil Jernbaneverket lyse ut fem entrepriser i prosjekt dobbeltspor Arna-Bergen. / During the autumn 2016 and spring 2017, the Norwegian National Rail Administration will announce five procurements for the Arna-Bergen double track project.

(English text below)

Entreprenørdag i Bergen
I løpet av høsten 2016 og våren 2017, vil Jernbaneverket lyse ut fem entrepriser i prosjekt dobbeltspor Arna-Bergen.

Prosjektet startet byggingen av nye Ulriken tunnel i 2014, og det vil pågå frem til 2022. De kommende entreprisene er innenfor grunnarbeid, konstruksjoner og jernbaneteknikk.

Vi inviterer nå relevante entreprenører til informasjon om innhold og omfang av entreprisene på Clarion Hotel Bergen Airport 5. oktober, kl. 9.00-17.00. Se detaljert program nederst på siden.

Informasjonen vil bli gitt både på norsk og engelsk, og prosjektledelsen vil være tilgjengelig for spørsmål fra deltakerne.

Railway tender conference in Bergen - preliminary information
During the course of autumn 2016 and spring 2017, the Norwegian National Rail Administration will announce five procurements in the Arna-Bergen double track project.

Construction of the new Ulriken tunnel started in 2014, and work will continue until 2022. The upcoming contracts mainly include groundwork, construction and railway technical work.

To present more details about the contracts, the project administration would like to invite relevant companies to a presentation on Wednesday, October 5th 2016, from 9.00 am to 17.00 at Clarion Hotel Bergen Airport. Please see detailed program below.

Information will be provided in both English and Norwegian, and the project management will be available for questions.