Forholdsregler ved sprengning

Jernbaneverket sprenger en anleggstunnel i Fløen i perioden februar til juni. Her er litt informasjon om hva som skjer når vi sprenger, og hvilke forholdsregler man bør ta som huseier.

Vibrasjoner
Ved sprengning vil man ofte kunne føle at hele huset rister. De fleste vil oppleve dette som svært dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten mikroskopiske og faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal. Årsaken til at vi reagerer så kraftig, er at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner og en merker vibrasjonene fra sprengning på lang avstand. I tillegg kan sprengningsarbeid være en ny og uvant opplevelse for mange. Det er derfor en naturlig reaksjon at man føler at huset vibrerer skikkelig kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn det huset tåler.

Ved sprengning skjer en detonasjon som forårsaker et kraftig smell og detonasjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølge gjennom lufta. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftig vind.  

Sprengningskontroll
For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, er det utarbeidet grenseverdier for hvor store vibrasjoner som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i Norsk Standard og entreprenøren som utfører sprengningsarbeidene skal utføre sprengningsarbeidet slik at man holder seg innenfor disse grenseverdiene. 

For å kontrollere at grenseverdiene ikke overskrides, monterer vi vibrasjonsmålere på et representativt utvalg av bygninger rundt sprengningsstedet. De målerne som er nærmest sprengningsstedet, blir avlest etter hver sprengning. Dataene fra disse målerne brukes for å justere sprengningsopplegget dersom vibrasjonene begynner å nærme seg en viss grense. 

Sikring av løse gjenstander og oppheng
Sprengningsarbeidene følger Norsk Standard nr. 8141 ”Måling av svinghastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. Standarden skal sikre konstruksjoner og byggverk, men tar ikke hensyn til løsøre.  I følge gjeldende rettspraksis er naboer selv ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av manglende ivaretakelse av egne verdier.

Forholdsregler som huseiere bør ta
Selv om vibrasjonene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyller og skap, flytte seg litt utover hver gang det sprenges og til slutt falle ned. Spesielt vil gjenstander som er plassert på glasshyller være utsatt for dette.  Gjør det derfor til en vane å kontrollere dette jevnlig. Vær også forsiktig når dørene til skap med dekketøy og lignende åpnes. Krystallglass bør stå med litt avstand til hverandre slik at de ikke slår sammen ved sprengning. Verdifulle glass og andre lett knuselige gjenstander bør pakkes vekk. Fat og lignende som står på høykant og ikke har skikkelig feste, bør legges ned. Det kan også være lurt å kontrollere at bilder og malerier er godt festet på veggen.

Sprengningsvarsel
Entreprenør varsler med sirene like før hver sprengning.

Man kan også få varsel på SMS ved å sende kodeord FLØEN til 26112.  Tjenesten er gratis.