Stort oppmøte på nabomøte i Arna

Både fremmøtet og engasjementet var stort da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte på anleggskontoret i Arna.

Prosjektsjef Hans-Egil Larsen orienterte om byggestatus (foto: Snorre B. Utaker, Bygdanytt)Uavklart om stein fra tunnelboremaskinen
Prosjektsjef Hans-Egil Larsen orienterte om status for byggingen av den nye Ulriken tunnel, og redegjorde også for ulike alternativer for deponering av steinmassene fra tunnelboremaskinen. 

Det er ennå ikke avgjort hvor boresteinen skal fraktes, men man forventer å ha en avklaring innen juni måned. Blant de fremmøtte var det en eventuell transport opp Mjeldheimskleiva det i hovedsak ble uttrykt bekymring for.

Ellers fortalte fung. prosjektleder for tunnelen, Ulv-Erik Nordby, om hva som skal gjøres på anlegget utover året, blant annet blir det ny omlegging av E16 til sommeren.

Ønsker innspill
Prosjektets informasjonskanaler og kontakten med naboer var også tema, og folk ble oppfordret til å fortsette å ta kontakt og komme med innspill.

Presentasjonene som ble vist i møtet kan leses i vedleggene til høyre i artikkelen.