Rister det veldig?

Vi får en del henvendelser fra bekymrede naboer i Arna for tiden. Jernbaneverket er godt i gang med å sprenge ut nye Ulriken tunnel og stadig flere hører smell eller merker vibrasjoner fra salvene som fyres av daglig. Her er litt informasjon om hva som skjer når vi sprenger.

Vibrasjoner
Ved sprengning vil man ofte føle at hele huset rister. De fleste vil oppleve det som svært dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten mikroskopiske og faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal.

Årsaken til at vi reagerer så kraftig, er at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner og en merker vibrasjonene fra sprengning på lang avstand. I tillegg er sprengningsarbeider for de fleste en ny og uvant opplevelse. Det er derfor en naturlig reaksjon at man føler at huset vibrere skikkelig kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn det huset tåler.

Ved sprengning skjer en detonasjon som forårsaker et kraftig smell og detonasjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølge gjennom lufta. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid i de fleste tilfeller mindre enn ved et kraftig vindkast.

Sprengningskontroll
For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, er det utarbeidet grenseverdier for hvor store vibrasjoner som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i Norsk Standard og entreprenøren som utfører sprengningsarbeidene skal utføre sprengningsarbeidet slik at man holder seg innenfor disse grenseverdiene.  

For å kontrollere at grenseverdiene ikke overskrides, er det montert vibrasjonsmålere på et representativt utvalg av bygninger rundt sprengningsstedet. De målerne som er nærmest sprengningsstedet, blir avlest etter hver sprengning. Dataene fra disse målerne brukes for å justere sprengningsopplegget dersom vibrasjonene begynner å nærme seg en viss grense.  

Sikring av løse gjenstander og oppheng
Sprengningsarbeidene følger Norsk Standard 8141 ”Måling av svinghastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. Standarden skal sikre konstruksjoner og byggverk, men tar ikke hensyn til løsøre. 

I følge gjeldende rettspraksis er naboer selv ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av manglende ivaretakelse av egne verdier.   
 

Forholdsregler som huseiere/brukere bør ta
Selv om vibrasjonene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyller og skap, flytte seg litt utover hver gang det sprenges og til slutt falle ned. Spesielt vil gjenstander som er plassert på glasshyller være utsatt for dette.  

Gjør det derfor til en vane å kontrollere dette jevnlig. Vær også forsiktig når dørene til skap med dekketøy og lignende åpnes. Krystallglass bør stå med litt avstand til hverandre slik at de ikke slår sammen ved sprengning. Verdifulle glass og andre lett knuselige gjenstander bør pakkes vekk. Fat og lignende som står på høykant og ikke har skikkelig feste, bør legges ned.

Det kan også være lurt å kontrollere at bilder og malerier henger godt på veggen. Tunge bilder festet med en tynn stift i gipsvegg er for eksempel en dårlig løsning.

Tips for å unngå skader:

  • Fat som står lent mot vegg, bør tas ned
  • Pyntegjenstander i hyller kan falle ned og bør sikres
  • Bilder som er dårlig hengt opp kan falle ned
  • Kopper og kar kan flytte seg ut på hyllekanten og falle ned når skapdører åpnes
  • Krystallglass må stå med god avstand eller pakkes
  • Høye skap og bokhyller bør sikres med feste i vegg, slik produsenten også ofte anbefaler

  SMS-varsling av salver
  Vi minner også om vårt tilbud om å få gratis varsel på sms i forkant av salvene.

  Man kan melde seg på tjeneseten ved å sende kodeord: ARNA til 26112 (for å melde av igjen,send kodeord: ARNA STOPP til 26112).

  Salvene varsles også med sirene før og etter sprengning. Sirenevarslingen opphører når man har kommet så langt inn i fjellet at det ikke er nødvendig med varsling ut fra sikkerheten.