Anbud på nye Ulriken tunnel

Anbudsfristen for nye Ulriken tunnel er nå gått ut, og Jernbaneverket har mottatt flere interessante tilbud.

Vi har fått inn tilbud på begge drivemetoder, både tradisjonell sprenging og bruk av tunnelboremaskin (TBM).

Tilbudene skal nå gjennomgås og Jernbaneverket vil deretter gå i forhandlinger med aktuelle entreprenører. Vi forventer at mars og april måned vil gå med til dette arbeidet, og at kontrakt vil bli inngått etter dette.

Jernbaneverket er fornøyd med den store interessen for kontrakten, men kan av hensyn til konkurransen og forhandlingsposisjonen ikke gi nærmere opplysninger om hvem som har gitt tilbud eller innholdet i tilbudene vi har mottatt.