Ombygging økte kapasiteten på Alnabru

På Alnabru godsterminal ble det i løpet av 2008 utført en ombygging som øker kapasiteten ved terminalen med 30 prosent. Dette vil gjøre terminalen i stand til å betjene en videre vekst i godstrafikken på jernbane de nærmeste årene.

Dette er området som er ombygd, med den nye lastegaten til venstre. Foto: Ronald Holmstrøm

På området lengst nordøst på terminalen har Jernbaneverket revet gamle anlegg, bl.a. en stykkgodsrampe, og massene i området er skiftet ut. Det er bygd en helt ny lastegate, og en eksisterende lastegate er forlenget. Samtidig er det bygd et nytt jernbanespor, og eksisterende spor er bygd om.

Denne ombyggingen betyr at kapasiteten ved Alnabruterminalen økes med ca. 30 prosent, tilsvarende ca. 140.000 TEU (20-fots containere). For 2008 er prognosen at terminalen vil håndtere ca. 540.000 TEU.

Arbeidene kostet ca. 60 millioner kroner. Cowi AS har vært rådgivere på grunnarbeidssiden, mens prosjektering av jernbanetekniske anlegg er gjort av Jernbaneverket i egenregi. Anlegg Øst AS har stått for grunnarbeidene og Balfour Beatty Rail AS har utført jernbanetekniske arbeider.

Dobbel feiring

Ibruktagelsen av det ombygde området ble feiret torsdag 30. oktober 2008, samtidig som CargoNet avduket sine nye lokomotiver. Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet stod for både offisiell åpning og avduking i samme håndgrep.

- Det er svært hyggelig å feire to tiltak som fører til mer godtrafikk på bane. Dette er viktig for miljøet som et bidrag til reduksjon av CO2-utslippene, i forhold til sikkerheten på veiene når tungtrafikken kan reduseres, og for å skape vekst i næringslivet, sa Lahnstein blant annet.

Veien videre

Arbeidet med oppgradering av Alnabru fortsetter i årene som kommer. I 2009 håper Jernbaneverket å utvide kapasiteten på inn/utkjøring fra terminalområdet for vegtransport, nærmere bestemt fra dagens to inngående og to utgående filer til fire inngående og tre utgående. På kort sikt ser man også på mulighetene for å utvide depotområdene for mellomlagring av containere og semihengere.

På lengre sikt planlegges en ytterligere utbygging av adkomstområdet, samt en større utbygging av terminalområdet med sikte på å etablere nødvendig kapasitet for å dekke framtidige behov.