Adkomstområdet til Alnabru-terminalen utvidet

Jernbaneverket gjennomførte vinteren 2009/10 en utvidelse av adkomstområdet inn til Alnabru godsterminal. Prosjektet har omtrent fordoblet kapasiteten for inn- og utkjøring gjennom denne adkomsten.

Kontrollboder er satt opp i det nye adkomstområdet for å betjene trafikken inn til terminalen. (Foto: Tore Brenna)

Antall kjørefelt inn til terminalen er økt fra to til fire, og antall felt ut av terminalen er økt fra to til tre. I tillegg er det blitt bygget kontrollboder for å betjene trafikken på fire av kjørefeltene. 

Veies i fart
Som første av sitt slag i Norge er en WIM, Weigh-in-Motion, satt opp på terminalen. Vekten har sensorer bygd ned i veibanen slik at bilene veies mens de passerer vekten inn mot containerområdet i fart. Vekten er levert av firmaet Scanditest, som også har levert bommer og annet elektrisk materiell på prosjektet.

Den nye vekten på Alnabrus adkomstområde er utstyrt med sensorer som er bygget ned i veibanen og veier lastebilene i fart når de kommer kjørende inn mot terminalen. (Foto: Hilde Lillejord)

 – Tidligere måtte lastebilsjåførene gå ut av bilene sine for å utføre papirarbeid ved ekspedisjonen, og bilene måtte stanse for å veies. Dette skapte store køer og forsinkelser inn porten på terminalen.

 – Med det nye systemet blir lastebilene som passerer vekten ikke bare veid, men samtidig avfotografert med et kamera som er koplet sammen med vekten. Bildene kommer så opp på en skjerm i kontrollbodene hvor kjøretøyene blir registrert, forklarer Paul Solheim som har vært Jernbaneverkets prosjekterings- og byggeleder på prosjektet.

– Grunnen for at kjøretøyene må veies er at det er vektbegrensninger på tog. Er toget for tungt lastet får det ikke bremset i nedoverbakke. Det er altså sikkerhet og ikke økonomiske hensyn som ligger bak vekten, forklarer Solheim videre.

Systemet kan også bygges ut med enda mer automatiserte løsninger i fremtiden dersom terminaloperatøren CargoNet ønsker det.

Nye depotområder for mellomlagring av semihengere har vært en del av prosjektet. (Foto: Paul Solheim)

Samtidig ble det også bygd nye depotområder for mellomlagring av containere og semihengere i terminalen. Dette er dels til erstatning for lagerplass som har forsvunnet ved ombyggingen av adkomstområdet, dels en utvidelse av den samlede depotkapasiteten.

Den samlede kostnadsrammen for tiltakene, som ble utført fra august 2009 til januar 2010, er på ca. 45 millioner kroner. Arbeidene er gjort i nært samarbeid med CargoNet.