Nytt signalsystem ERTMS/ETCS

Jernbanens nye signalanlegg skal baseres på ERTMS, en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring i Europa.