Nyheter

 • Full støtte til innføring av ERTMS

  I revidert statsbudsjett 2016 ber regjeringen om Stortingets tilslutning for å kunne innføre ERTMS på jernbanen innen 2030.

 • ERTMS – prekvalifisering satt i gang

  Jernbaneverket har satt i gang med prekvalifisering av potensielle ERTMS-leverandører. Det kommer som følge av gode skussmål i ekstern kvalitetssikring (KS2) av det store fornyelsesprosjektet.

  Jernbaneverket har satt i gang prosessen for valg av leverandørene som skal fornye jernbanens signalanlegg de neste årene.
 • Togoperatørene forbereder seg til ERTMS

  Innføring av det felleseuropeiske signalsystemet vil sette hele jernbanens verdikjede på prøve. For togoperatørene blir oppgaven langvarig og meget krevende.

 • ERTMS: Oppgradering av stasjoner på Østfoldbanen

  Som et ledd i ERTMS-prosjektet på Østfoldbanen skal fem stasjoner bygges om med ny teknologi. Det betyr stor byggeaktivitet, spesielt i sommer.

 • ERTMS-prøvestrekning offisielt åpnet

  Onsdag 11.desember ble prøvestrekningen for framtidas signalsystem offisielt tatt i bruk. –Endelig har vi noe å vise fram, sier prosjektets folk etter flere års forarbeider. Det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal etter hvert erstatte de eldre signalanleggene på alle banestrekninger.

 • ERTMS – En nasjonal forpliktelse

  Samferdselsdepartementet har nå sendt en offisiell og entydig beskjed til EU: ERTMS-prosjektet er en nasjonal forpliktelse for Norge.

 • ERTMS klar for prøvedrift i Norge

  Landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS, er nå klar for prøvedrift. –Nå er det viktig å komme i gang og høste erfaringer, sier prosjektdirektør Jarle Rasmussen. I november går de første togene.

 • Et historisk signal

  Norgeshistoriens største signalløft rulles i gang. Nå skal det bygges for fremtiden – med samme løsning som resten av Europa. – Et paradigmeskifte, sier teknologidirektør Sverre Kjenne. – Dette er jernbanens største IT-satsing noensinne.

 • Nytt signalsystem ERTMS/ETCS

  Jernbanens nye signalanlegg skal baseres på ERTMS, en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring i Europa.