KVU Trondheim – Steinkjer: Elektrifisering først

Jernbaneverket og Statens vegvesen har overlevert sin konseptvalgutredning for framtidig transportløsning på strekningen Trondheim – Steinkjer. Utredningen konkluderer med at det aller første som bør skje på strekningen er en elektrifisering av Nordlandsbanen fram til Steinkjer.

 Elektrifisering av jernbanen fram til Steinkjer bør være første tiltak, konkluderer utredningen. <strong> Foto: njål Svingheim </strong>
Konseptvalgutredningen tar for seg hva som synes å være mest hensiktsmessig for å takle framtidig trafikkutvikling på strekningen Trondheim Steinkjer. Både Jernbaneverket og Vegesenet har utviklingsplaner for strekningen og i KVU-en er disse sette i sammenheng. De to etatene har kommet fram til en konklusjon der de anbefaler prosjekter og i hvilken rekkefølge de bør gjennomføres. Utredningen anslår også en kostnad for de ulike tiltakene.

Ifølge utredningen, som nylig ble overlevert samferdselsministeren, er dette fase en i den anbefalte utbyggingsrekkefølgen:

1. Elektrifisering av jernbanen fram til Steinkjer (1,0 mrd kr)

2. Jernbanetunnel gjennom Forbordfjellet (2,8 mrd kr)

3. Ombygging av E6 Langstein tunnel (1,2 mrd kr)

4. Ombygging E6 Vuddudalen (0,8 mrd kr)

5. Ombygging E6 Åsen sentrum (0,8 mrd kr)

6. Ombygging Kvithamar - Langstein (0,7 mrd kr)

7. Ombygging E6 Koabjørga tunnel (0,7 mrd kr)


Utbygging av dobbeltspor og flere kryssingsspor for jernbanen kommer først inn i fase to og fase tre i anbefalingene. mer om bakgrunn for anbefalingene mv leser du i vedlagte dokumenter.

Utredningen ligger ute til høring fram til 15.desember 2011.
 

Publisert av: Njål Svingheim