Øvrige prosjekter

 • Hovedbanen – oppgradering av signalanlegget

  Siden 6.juli 2015 har arbeidet med å oppgradere signalanlegget på Hovedbanen, strekningen Lørenskog – Lillestrøm pågått. Arbeidet går som planlagt og fra mandag 20. juli går togene som normalt. Ta en titt på bildene og se glimt fra arbeidet. Se http://www.jernbaneverket.no/oppgrader for informasjon om togene. Jernbaneverket beklager ulempene arbeidet medfører!

  Arbeid i sporet: Det er gravd grøfter og bygd kanaler både i og langs sporet.
 • Holmen kapasitet gods

  Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

  Holmen kapasitet gods
 • Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil be Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Han åpner også for flere småinvesteringer for tiltak som raskt vil gi flere togpassasjerer og mer godstrafikk på jernbane.

  Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen
 • Lodalen hensetting

  Jernbaneverket skal oppgradere atkomstsporene til gamle Kværner Brug. Sporene skal brukes til å hensette (parkere) fire av NSBs nye togsett.

  Lodalen hensetting
 • Koppang tømmerterminal

  17 personer hadde funnet veien til Jernbaneverkets informasjonsmøte om planene for oppgradering av tømmerterminalen på Koppang. Møtet ble holdt i Storstua på Koppang 25. september.

  Bildet viser noen av dem som hadde møtt opp for å høre om Jernbaneverkets planer for oppgraderingen av tømmerterminalen på Koppang.