Øvrige prosjekter

 • Hovedbanen – oppgradering av signalanlegget

  Informasjon til deg som tar toget: Fra 6. juli til og med 20. juli 2015, går det ikke tog på Hovedbanen på strekningen fra Oslo S til Lillestrøm. Se plakater på de stasjonene det gjelder og www.nsb.no for mer informasjon. Jernbaneverket beklager ulempene arbeidet medfører!

  Arbeid i sporet: Det er gravd grøfter og bygd kanaler både i og langs sporet.
 • Holmen kapasitet gods

  Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

 • Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil be Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Han åpner også for flere småinvesteringer for tiltak som raskt vil gi flere togpassasjerer og mer godstrafikk på jernbane.

 • Lodalen hensetting

  Jernbaneverket skal oppgradere atkomstsporene til gamle Kværner Brug. Sporene skal brukes til å hensette (parkere) fire av NSBs nye togsett.

 • Koppang tømmerterminal

  17 personer hadde funnet veien til Jernbaneverkets informasjonsmøte om planene for oppgradering av tømmerterminalen på Koppang. Møtet ble holdt i Storstua på Koppang 25. september.

  Bildet viser noen av dem som hadde møtt opp for å høre om Jernbaneverkets planer for oppgraderingen av tømmerterminalen på Koppang.