Øvrige prosjekter

 • Hovedbanen – oppgradering av signalanlegget

  Siden 6.juli 2015 har arbeidet med å oppgradere signalanlegget på Hovedbanen, strekningen Lørenskog – Lillestrøm pågått. Arbeidet går som planlagt og fra mandag 20. juli går togene som normalt. Ta en titt på bildene og se glimt fra arbeidet. Se http://www.jernbaneverket.no/oppgrader for informasjon om togene. Jernbaneverket beklager ulempene arbeidet medfører!

  Arbeid i sporet: Det er gravd grøfter og bygd kanaler både i og langs sporet.
 • Holmen kapasitet gods

  Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

 • Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil be Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Han åpner også for flere småinvesteringer for tiltak som raskt vil gi flere togpassasjerer og mer godstrafikk på jernbane.

 • Koppang tømmerterminal

  17 personer hadde funnet veien til Jernbaneverkets informasjonsmøte om planene for oppgradering av tømmerterminalen på Koppang. Møtet ble holdt i Storstua på Koppang 25. september.

  Bildet viser noen av dem som hadde møtt opp for å høre om Jernbaneverkets planer for oppgraderingen av tømmerterminalen på Koppang.